Cabinetul de avocatură Mircea N Costin ,  oferă servicii de consultanță și reprezentare juridică pentru persoanele fizice , persoanele juridice și instituţii publice.

Servicii oferite :
    • Consultanţă şi cereri cu caracter juridic.
    • Asistenţa şi repărezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală, notari publici, executori judecătoreşti, autorităţi al instituţiilor publice locale şi centrale.
    • Redactarea de acte juridice, acte constitutive, contracte.
    • Activităţi de mediere.
Toate activităţile desfăşurate de cabinetul nostru se realizează numai în temeiul unui contract de asistenţă juridică.